JCTF for Swarm Mod get XP

Šiame forume vartotojai gali prašyti jiems reikiamo plugino.
Forum rules
Šiame forume galite siūlyti idėjas ar prašyti jums reikalingų pluginų. Jei kas nors pradės jį kurti, tai pasirašys Jūsų sukurtoje temoje. Niekada nepykite, jei niekas neatsako į Jūsų prašymą. Gal tai tiesiog per sudėtinga, arba reikalauja per daug darbo.
Post Reply
Infamous2017
O taip. Jis jau surinko 50 žinučių!
Posts: 84
Joined: 2016 Oct 21 18:47
Skype: raandy25

JCTF for Swarm Mod get XP

Post by Infamous2017 »

Anyone have it or can create one? I remember there was an Plugin like this for Umbrella Swarm Mods... Anyone an idea?!

this would be the INC

Kodas: Select all

 // Gun Xp Mod Include File //#if defined _gunxpmod_included  #endinput#endif#define _gunxpmod_included #if !defined charsmax    #define charsmax(%1) sizeof(%1)-1#endif  // Returns player Experience.native get_user_xp(id) // Sets player Experience.native set_user_xp(id, amount) // Returns player Level.native get_user_level(id) // Sets player Level.native set_user_level(id, amount) // Returns player Level by Xp.native get_user_max_level(id) // Return player prestigenative get_user_prestige(id) // Sets player prestigenative set_user_prestige(id, amount) // Sets player save typenative set_user_save_type(id, amount) // Gets player save typenative get_user_save_type(id) // check_level(id)native check_level_native(id) // Sets xp enablednative set_xp_enabled(id, bool:enabled) // Sends unlocks list to core plugin. Used for gunxp shopnative send_unlocks_list(id, list[])  // Check if loaded. Fix dissappearing bugnative get_xp_loaded(id)native set_xp_loaded(id, bool:set)native get_power_loaded(id) native get_password(id, psw[])native set_pass(id, psw[]) // 0 - IP ; 1 - Steam ; 2 - Nameforward OnSaveTypeChange(id, which)// 0 - Not Loaded Yet ; 1 - Loadedforward OnPowersLoaded(id, condition) // Used to add XP with gxm_add_kill_text(id, xp, string[])forward XPOnPreKill(id)forward XPOnPreInfect(id)forward XPOnPreDamage(id) forward OnLevelSaveDisconnect(id)forward OnLevelSave(id, xp, prestige)forward OnLevelLoad(id)forward OnLevelLoaded(id, szAuth[], xp, prestige)forward XPOnItemBought(id, name[], cost) native gxm_add_kill_text(id, xp, string[])native gxm_add_damage_text(id, xp, string[])native gxm_add_bonus(id, xp, string[])  // Translates into multilanguagestock Translate(const key[], client){    new translation[64];    formatex(translation, charsmax(translation), "%L", client, key);        return translation;} stock client_printcolor(const id, const input[], any:...){    new count = 1, players[32];    static msg[191];    vformat(msg,190,input,3);    replace_all(msg,190,"/g","^4");// green txt    replace_all(msg,190,"/y","^1");// orange txt    replace_all(msg,190,"/ctr","^3");// team txt    replace_all(msg,190,"/w","^0");// team txt    if (id) players[0] = id; else get_players(players,count,"ch");    for (new i=0;i<count;i++)        if (is_user_connected(players[i]))        {            message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i]);            write_byte(players[i]);            write_string(msg);            message_end();        }}    

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests